ISTQB Poziom Zaawansowany – Techniczny Analityk Testów

Plan szkolenia
 1. Podstawy testowania
  1. Co to jest testowanie?
  2. Ogólne zasady testowania
  3. Podstawowy proces testowy
  4. Psychologia testowania
  5. Kodeks etyczny
 2. Testowanie w cyklu życia oprogramowania
  1. Modele wytwarzania oprogramowania
  2. Poziomy testów
  3. Typy testów
  4. Testowanie pielęgnacyjne
 3. Statyczne techniki testowania
  1. Techniki statyczne a proces testowania
  2. Proces przeglądu
  3. Analiza statyczna przy pomocy narzędzi
 1. Techniki projektowania testów
  1. Proces rozwoju testów
  2. Kategorie technik projektowania testów
  3. Techniki oparte na specyfikacji lub czarnoskrzynkowe
  4. Techniki oparte na strukturze lub białoskrzynkowe
  5. Techniki oparte na doświadczeniu
  6. Wybór technik testowania
 2. Zarządzanie testowaniem
  1. Organizacja testów
  2. Planowanie i szacowanie testów
  3. Monitorowanie postępu testów i nadzór
  4. Zarządzanie konfiguracją
  5. Ryzyko a testowanie
  6. Zarządzanie incydentami
 3. Testowanie wspierane narzędziami
  1. Typy narzędzi testowych
  2. Skuteczne użycie narzędzi, potencjalne korzyści i ryzyko
  3. Wdrażanie narzędzi w organizacji
Ceny
Cena szkolenia: 750 PLN (+23% VAT) Cena egzaminu: 660 PLN (+23% VAT)
Grupa docelowa
Osoby które dopiero zaczynają albo już pracują w roli Testera systemów IT. Także osoby, które chcą później zostać Kierownikiem Testów, Analitykiem Testów i/lub Technicznym Analitykiem Testów.
Egzamin
 • Wybór 1 odpowiedzi z 4 możliwych
 • 40 pytań
 • 1 punkt z każdą poprawną odpowiedź
 • Nie ma punktów ujemnych
 • Czas trwania: 60 minut
Wymagania wstępne
Brak.