ISTQB Poziom Podstawowy – Tester Zwinny

Plan szkolenia
 1. Zwinne wytwarzanie oprogramowania
  1. Podstawy zwinnego wytwarzania oprogramowania
  2. Aspekty podejść zwinnych
 2. Podstawowe zasady, praktyki i procesy w testowani
  1. Różnice pomiędzy tradycyjnym i zwinnym podejściem
  2. Status testowania w projektach zwinnych
  3. Rola i umiejętności testera w projekcie zwinnym
 3. Metody, techniki i narzędzia w testowaniu zwinnym
  1. Metody testowania zwinnego
  2. Ocena ryzyk jakościowych produktu i szacowanie
  3. Techniki w projektach zwinnych
  4. Narzędzia w projektach zwinnych
Ceny
Cena szkolenia: 1.000 PLN (+23% VAT) Cena egzaminu: 750 PLN (+23% VAT)
Grupa docelowa
Osoby które będą pracować w zespołach Agileowych/Scrumowych.
Egzamin
 • Wybór 1 odpowiedzi z 4 możliwych
 • 40 pytań
 • 1 punkt z każdą poprawną odpowiedź
 • Nie ma punktów ujemnych
 • Czas trwania: 60 minut
Wymagania wstępne
Wymagane wcześniejsze uczestnictwo w szkoleniu ISTQB Poziom Podstawowy - Certyfikowany Tester.